Oferta

Kompleksowa realizacja inwestycji w systemie Generalnego Wykonawstwa obiektów:

 • przemysłowych i magazynowych
 • handlowo – usługowych
 • administracyjno – biurowych
 •  rekreacyjnych i sportowych
 • o charakterze edukacyjnym
 • szpitali i zakładów opieki medyczne
 • mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Obiekty infrastruktury:

 • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • sieci wodociągowe
 • dogi, place manewrowe i postojowe, chodniki
 • ogrodzenia

Kompleksowe wykonawstwo robót remontowych i modernizacyjnych:

Najem sprzętu budowlanego:

 • koparki
 • dźwigi budowlane
 • szalunki