O firmie

PBK Sp. z o.o. to firma z ponad 55-letnią tradycją. Posiadamy bogaty wachlarz doświadczeń, nabyty w ciągu wieloletniej działalności na terenie województwa mazowieckiego oraz województw ościennych.

Realizacja zadań o różnorodnym przeznaczeniu pozwoliła nam zdobyć specjalizację w wykonywaniu robót w branżach budowlano-montażowych, sanitarnych, elektrycznych oraz infrastruktury zewnętrznej.

Realizujemy zadania o dużych zakresach rzeczowych i złożonych oraz trudnych rozwiązaniach projektowych i technicznych. Pozwala nam to zaspokoić wszelkie wymogi naszych klientów.

Na skutek problemów związanych z realizacją nierentownego kontraktu oraz kosztownej restrukturyzacji zatrudnienia Zarząd spółki wystąpił do Sądu Rejonowego w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy z wnioskiem o wdrożenie w spółce postępowania układowego. Jednakże duże obciążenia finansowe nie pozwoliły na wdrożenie układu i w dniu 06 czerwca 2014 r., Sąd zmienił opcję postępowania z układowego na likwidacyjne, co nie wyklucza, na dalszym etapie postępowania, zawarcia układu z wierzycielami.

Obecnie za zgodą Sędziego Komisarza wyznaczony w postępowaniu upadłościowym syndyk nadal prowadzi działalność gospodarczą polegającą na realizacji obiektów budowlanych.